คู่มือการใช้งาน HiTaste R20

user guide Hitaste R20

คู่มือการใช้งาน HiTaste R20

แบบละเอียด เป็นภาษาไทย เข้าใจง่าย มีภาพประกอบ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน IQOS

>>> เลือกซื้อสินค้า HiTaste R20 ได้ที่นี้ !!!

 

คู่มือการใช้งาน HiTaste R20 โครงสร้างสินค้า

คู่มือการใช้งาน HiTaste R20 อุปกรณ์ที่มาในกล่อง

คู่มือการใช้งาน HiTaste R20

01 วิธีเปิดหน้าจอแสดงผล

ในกรณีที่ผู้ใช้ตั้งเครื่องทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งาน เครื่องจะเข้าสู่โหมด Sleep และหน้าจอจะดับลง ให้ผู้ใช้กดปุ่ม Power หรือปุ่ม +/- 1 ครั้ง เพื่อเปิดหน้าจอให้กลับมาในโหมดเตรียม

 

02 วิธีเปิด/ปิดเครื่อง

ให้ผู้ใช้กดปุ่ม Power ค้างไว้เพื่อทำการปลดล็อกเครื่อง จนกว่าหน้าจอจะแสดงโลโก้ Hitaste เมื่อผ่านไป 3 วินาที หน้าจอ OLED จะโชว์ระดับแบตเตอรี่คงเหลือ ระดับอุณหภูมิที่ผู้ใช้ตั้งค่าไว้ และจำนวนสูบที่เครื่องบันทึก แลเมื่อต้องการปิดเครื่อง ให้กดปุ่ม Power ค้างไว้จนกว่าหน้าจอแสดงข้อความ Good Bye

03 ใช้งานการสูบ

ในโหมดเตรียมให้ผู้ใช้กดปุ่ม Power 3 ครั้ง (รัวๆ) เพื่อเปิดหน้าจอแสดงผล เครื่องจะสั่นเตือน 1 ครั้งและพร้อมสูบ หน้าจอจะโชว์ระดับแบตเตอรี่คงเหลือ จำนวนสูบที่สูบไปทั้งหมด เวลาสูบที่ตั้งค่าไว้ (นับถอยหลัง) และระดับอุณหภูมิตัวเครื่องแบบเรียลไทม์

ในระหว่างสูบผู้ใช้สามารถกดปุ่ม Power 3 ครั้ง เพื่อเลิกสูบได้ทันที โดยเครื่องจะสั่นเตือน 1 ครั้ง และปรากฎข้อความ OVER จากนั้นหน้าจอจะดับลงภายใน 5 วินาที

 

04 การหยุดสูบชั่วขณะ

ในระหว่างสูบผู้ใช้สามารถกดปุ่ม Power 1 ครั้ง เพื่อหยุดสูบชั่วขณะ เครื่องจะรักษารดับอุณหภูมิไว้ที่ 100 องศาเซลเซียสในขณะที่หยุดสูบ โดยบริเวณหน้าจอแสดงสัญลักษณ์ “ll” ที่หมายถึง Pause หรือหยุด ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม Power 1 ครั้งเพื่อกลับมาสูบต่อ โดยตัวเครื่องจะนับเวลาสูบต่อจากเวลาก่อนหยุดสูบ (แต่หากหยุดสูบนานกว่า 6 นาที เครื่องจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ)

 

05 การตั้งค่าเวลาสูบ

ในโหมดเตรียมให้ผู้ใช้กดปุ่ม Power 5 ครั้ง ตัวเลขตรงเวลาสูบจะกะพริบ ให้ผู้ใช้กดปุ่ม +/- เพื่อตั้งค่าเวลาสูบได้ตามที่ต้องการ เมื่อตั้งค่าเวลาสูบเสร็จแล้วหน้าจอแสดงผลจะกะพริบ 5 ครั้งเพื่อออกจากโหมดตั้งเวลา หรือสามารถกดปุ่ม Power 1 ครั้ง เพื่อยืนยันการตั้งเวลาสูบ ซึ่งผู้ใช้สามารถตั้งเวลาสูบได้ตั้งแต่ 180-300 วินาที (3-5 นาที) (*รุ่นนี้ไม่สามารถตั้งเวลาสูบในระหว่างสูบ)

 

 

06 การตั้งค่าอุณหภูมิที่ใช้สูบ

ผู้ใช้สามารถเพิ่มหรือลดอุณภูมิที่ใช้สูบ ด้วยการกดปุ่ม +/- สามารถตั้งอุณหภูมิได้ระหว่าง 200-300 องศาเซลเซียส เพื่ออรรถรสการสูบที่ดีที่สุดควรตั้งอุณหภูมิสำหรับสูบที่ 250 องศาเซลเซียส (*ไส้บุหรี่แต่ละยี่ห้อ อาจใช้ระดับอุณหภูมิที่แตกต่างกันออกไป)

07 วิธีเคลียร์จำนวนสูบที่บันทึกไว้

ในโหมดเตรียมสามารถเคลียร์จำนวนสูบที่เครื่องบันทึกไว้ด้วยการกดปุ่ม Power 5 ครั้ง (รัวๆ) ตัวเครื่องจะเข้าโหมดตั้งเวลาสูบ (ตัวเลขตรงเวลาสูบจะกะพริบ) ให้ผู้ใช้กดปุ่ม +/- เพื่อตั้งค่าเวลาสูบ และกดปุ่ม Power 1 ครั้งเพื่อยืนยันเวลาสูบ ในขณะที่ตัวเลขเวลาสูบกระพริบอยู่ ให้ผู้ใช้กดปุ่ม Power ต่ออีก 5 ครั้ง ตัวเลขตรงจำนวนสูบจะกะพริบ ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม +/- 1 ครั้ง เพื่อเคลียร์จำนวนสูบได้ทันที จากนั้นกดปุ่ม Power เพื่อยืนยันการเคลียร์จำนวนสูบ หรือรอ 10 วินาทีเพื่อกลับสู่หน้าเตรียม

08 การชาร์จไฟ

หากระบบพบว่าแบตเตอรี่เหลือน้อย ไอคอนแบตเตอรี่จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ ให้ผู้ใช้ทำการชาร์จไฟ หากกำลังไฟที่ใช้ชาร์จต่ำกว่า 3.4V เครื่องจะหยุดทำงานและโชว์ข้อความ VOLT LOW และไอคอนแบตเตอรี่กะพริบ ให้ผู้ใช้ชาร์จด้วยกำลังไฟ 5V โดยใช้สายชาร์จ Type-C ที่แถมมากับตัวเครื่อง ระดับสถานะแบตเตอรี่จะกะพริบเมื่อเริ่มชาร์จ และเมื่อชาร์จเสร็จ ระบบจะพากลับไปที่หน้าเตรียม และหน้าจอจะดับลงหลังผ่านไป 5 วินาที (ไม่สามารถสูบในระหว่างที่กำลังชาร์จไฟ)

09 การทำความสะอาดเครื่อง

  • สั่งทำความสะอาดเครื่องด้วยตนเอง : ในหน้าเตรียมผู้ใช้สามารถกดปุ่ม Power 8 ครั้ง (รัวๆ) เครื่องจะเข้าโหมดทำความสะอาด และสั่นเตือน 1 ครั้ง หน้าจอแสดงข้อความ Clean ค้างประมาณ 5 วินาที และเริ่มนับถอยหลังที่ใช้ในการทำความสะอาด (20 วินาที) เมื่อทำความสะอาดเสร็จเครื่องจะสั่นเตือนอีก 1 ครั้ง หน้าจอแสดงข้อความ OVER หรือกดปุ่ม Power 3 ครั้ง เพื่อออกจากโหมดทำความสะอาด

คู่มือการใช้งาน HiTaste R20 การทำความสะอาดเครื่อง

  • โหมด Auto-Cleaning : เมื่อสูบครบ 10 มวนระบบจะแสดงข้อความบนหน้าจอว่า “CLEAN Yes No” สามารถกดปุ่ม +/- เพื่อเลือกว่าจะทำความสะอาดเครื่องหรือไม่ หากไม่ต้องการทำความสะอาด (เลือก No) เครื่องจะสั่นเตือน 5 ครั้ง และกลับไปที่หน้าเตรียม หรือหากเลือกทำความสะอาด (เลือก Yes) หน้าจอจะแสดงภาพเคลื่อนไหว (GIF) ค้างประมาณ 10 วินาที เพื่อเตือนให้เราดึงไส้บุหรี่ออกจากเครื่องก่อนเริ่มทำความสะอาด และจะเริ่มทำความสะอาดเครื่อง พร้อมแสดงข้อความ CLEAN และเริ่มนับถอยหลังที่ใช้ในการทำความสะอาด (20 วินาที) เมื่อทำความสะอาดเสร็จระบบจะกลับไปที่หน้าหลัก

คู่มือการใช้งาน HiTaste R20 การทำความสะอาดเครื่องแบบอัตโนมัติ

 หลังจากทำความสะอาดในโหมด Auto-Cleaning แล้วนั้น ให้ผู้ใช้ถอดฝาแคปออก จากนั้นใช้แปรงหรือสำลีเช็ดเอาพวกฝุ่นคาร์บอนออกจากส่วนล่างของฝาแคป และบริเวณตัวต่อไส้บุหรี่ เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้วให้ใส่ฝาแคปกลับลงไปที่ตำแหน่งเดิมเพื่อใช้งานต่อ

10 ระบบป้องกันอุณหภูมิเครื่องสูงเกินไป

ในระหว่างที่กำลังเปิดเครื่อง หรือใช้โหมดทำความสะอาดเครื่อง หากหน้าจอแสดงผลว่า TOO HOT (เครื่องร้อน) ให้พักเครื่องไว้ประมาณ 1 นาที แล้วจึงเปิดหรือใช้เครื่องอีกครั้ง

 

ข้อควรระวังในการใช้

  • เครื่องนี้ประกอบด้วยอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า ห้ามถอดแยก ซ่อม หรือดัดแปลงตัวเครื่อง ทางบริษัทผู้ผลิตจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่ออันตรายหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้น จากการถอดแยก ซ่อม หรือดัดแปลงตัวเครื่องโดยผู้ใช้งาน
  • เพื่อประสิทธิภาพที่ดีจากการใช้งาน ควรตรวจสอบว่าไส้บุหรี่ที่ใช้นั้นแห้ง เพราะความชื้นส่งผลต่อปริมาณควันและรสชาติที่ได้
  • ห้ามมิให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 19 ปีใช้เครื่องนี้
  • ห้ามนำชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบใดๆ ของตัวเครื่อง ล้างหรือแช่ในน้ำ
  • ระมัดระวังไม่ทำให้เครื่องตก กระแทก หรือชน

 

>>> เลือกชมสินค้า IQOS ทั้งหมด ได้ที่นี้ !!!