คู่มือการใช้งาน HiTaste Q2

user guide Hitaste q2

คู่มือการใช้งาน HiTaste Q2

แบบละเอียด เป็นภาษาไทย เข้าใจง่าย มีภาพประกอบ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน IQOS

>> เลือกซื้อสินค้า HiTaste Q2 ได้ที่นี้ !!!

คู่มือการใช้งาน HiTaste Q2 user guide

คู่มือการใช้งาน HiTaste Q2 specifications

คู่มือการใช้งาน HiTaste Q2 อุปกรณ์ที่มาในกล่อง

คู่มือการใช้งาน HiTaste Q2

ข้อแนะนำการใช้งาน

01 การตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่

ในโหมดเตรียมใช้ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม Power 1 ครั้ง ไฟแสดงสถานะจะแสดงระดับแบตเตอรี่ประมาณ 1 วินาที (ไฟมีทั้งหมด 5 จุด กะพริบจากด้านล่าง-ด้านบนสุด)

 • ไฟแสดง 1 จุดเท่ากับมีแบตเตอรี่ 20%
 • ไฟแสดง 2 จุดเท่ากับมีแบตเตอรี่ 40%
 • ไฟแสดง 3 จุดเท่ากับมีแบตเตอรี่ 60%
 • ไฟแสดง 4 จุดเท่ากับมีแบตเตอรี่ 80%
 • ไฟแสดง 5 จุดเท่ากับมีแบตเตอรี่ 100%

02 เช็คสถานะอุณหภูมิ

ในโหมดเตรียมให้ผู้ใช้กดปุ่มปรับอุณหภูมิบนตัวเรื่อง 1 ครั้ง เพื่อเช็คสถานะอุณหภูมิในปัจจุบัน ไฟแสดงสถานะอุณหภูมิจะแสดงขึ้น

 • ไฟแสดง 1 จุด อุณหภูมิความร้อนระดับ 1 (230 +/-10 องศาเซลเซียส)
 • ไฟแสดง 2 จุด อุณหภูมิความร้อนระดับ 2 (240 +/-10 องศาเซลเซียส)
 • ไฟแสดง 3 จุด อุณหภูมิความร้อนระดับ 3 (250 +/-10 องศาเซลเซียส)
 • ไฟแสดง 4 จุด อุณหภูมิความร้อนระดับ 4 (260 +/-10 องศาเซลเซียส)
 • ไฟแสดง 5 จุด อุณหภูมิความร้อนระดับ 5 (270 +/-10 องศาเซลเซียส)

ระดับอุณหภูมิมาตรฐานจะอยู่ที่ 250 องศาเซลเซียส (รุ่นนี้สามารถปรับระดับอุณหภูมิระหว่างสูบได้)

03 วิธีตั้งค่าอุณหภูมิ

ให้ผู้ใช้กดปุ่มปรับอุณหภูมิ จากนั้นไฟแสดงสถานะจะติดขึ้น โดยไฟแสดงสถานะมีทั้งหมด 5 ระดับ แต่ละระดับจะมีอุณหภูมิที่แตกต่างกัน เริ่มตั้งแต่ 230 องศาเซลเซียส, 240, 250, 260 และ 270 องศาเซลเซียส ซึ่งไฟแสดงสถานะจะกะพริบจากด้านล่าง-ด้านบน

 • ไฟ 1 จุด เท่ากับอุณหภูมิความร้อนระดับ 1
 • ไฟ 2 จุด เท่ากับอุณหภูมิความร้อนระดับ 2
 • ไฟ 3 จุด เท่ากับอุณหภูมิความร้อนระดับ 3
 • ไฟ 4 จุด เท่ากับอุณหภูมิความร้อนระดับ 4
 • ไฟ 5 จุด เท่ากับอุณหภูมิความร้อนระดับ 5

04 วิธีสูบ

ในโหมดเตรียมให้ผู้ใช้กดปุ่ม Power 3 ครั้ง เครื่องจะสั่นเตือน 1 ครั้ง และเริ่มปรับอุณหภูมิภายในตัวเครื่อง ไฟแสดงสถานะอุณหภูมิจะกะพริบจากด้านล่าง-ด้านบนในระหว่างที่กำลังปรับระดับอุณหภูมิ เครื่องจะสั่นเตือน 1 ครั้งเมื่อปรับอุณหภูมิถึงระดับที่ผู้ใช้ตั้งค่าไว้ ไฟแสดงสถานะจะติดครบทุกจุดเมื่อเครื่องพร้อมสูบ และในระหว่างสูบไฟแสดงสถานะจะค่อยๆ ดับลงทีละจุดในทุกๆ 1 นาที และดับจนหมดเมื่อสูบครบ 5 นาที

เครื่องจะสั่นเตือนอีก 1 ครั้งพร้อมสัญญาณไฟกะพริบนับถอยหลัง 15 วินาทีเมื่อครบเวลาสูบ หลังจากนั้นเครื่องจะสั่นอีก 1 ครั้ง และสัญญาณไฟดับลงจนหมด

ในระหว่างสูบผู้ใช้สามารถกดปุ่ม Power ติดกัน 3 ครั้งเพื่อเลิกสูบได้ โดยตัวเครื่องจะสั่นเตือน 1 ครั้ง และสัญญาณไฟจะกะพริบ 3 ครั้ง

 

05 การชาร์จไฟ

ในระหว่างชาร์จไฟ ไฟแสดงสถานะบนเครื่องจะกะพริบจากด้านล่าง-ด้านบน ผู้ใช้ไม่สามารถใช้เครื่องได้ในระหว่างที่กำลังชาร์จ นอกจากในกรณีที่ไฟในตัวเครื่องเหลือน้อยมากระหว่างสูบ ผู้ใช้สามารถเสียบชาร์จไฟเพื่อสูบให้ต่อจนหมดเวลาสูบได้ หลังจากสูบเสร็จตัวเครื่องจะตัดเข้าสู่โหมดชาร์จไฟและไม่สามารถสูบต่อได้

06 ระบบป้องกันตัวเครื่อง

เมื่อเกิดปัญหาไฟฟ้าลัดวงจร หรือประกอบตัวเครื่องก่อนใช้งานไม่สมบูรณ์ เครื่องจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ และสัญญาณไฟสีน้ำเงินจะกะพริบขึ้น 3 ครั้ง หรือในกรณีที่แบตเตอรี่เหลือต่ำในขณะที่กำลังสูบ เครื่องจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ


07
การทำความสะอาดเครื่อง

ในโหมดเตรียมให้ผู้ใช้กดปุ่ม Power ติดกัน 8 ครั้ง (รัวๆ) เครื่องจะเข้าสู่โหมดทำความสะอาด (Auto Cleaning) และสั่นเตือน 1 ครั้ง สัญญาณไฟบนเครื่องจะกะพริบถี่ๆ ในระหว่างการทำความสะอาดเครื่อง โดยจะใช้เวลาในการทำความสะอาดเครื่องประมาณ 25 วินาที เมื่อทำความสะอาดเสร็จเครื่องจะสั่นเตือน 1 ครั้ง สัญญาณไฟบนเครื่องจะดับลงทั้งหมด (ในระหว่างที่ระบบกำลังทำความสะอาดเครื่อง ไม่ควรจับ หรือสัมผัสบริเวณใบมีดทำความร้อนและตัวทำความร้อน)

เมื่อทำความสะอาดเครื่องด้วยโหมด Auto Cleaning เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้ใช้แปรงหรือสำลีเช็ดทำความสะอาดบริเวณด้านในของฝาแคป ช่องใส่ไส้บุหรี่ และตัวทำความร้อนอย่างเบามือ (โดยเฉพาะบริเวณตัวทำความร้อน) เพื่อป้องกันชิ้นส่วนแตก/หัก

*คำเตือน: ผู้ใช้จะต้องนำไส้บุหรี่ออกจากตัวเครื่อง ก่อนเริ่มทำความสะอาดทุกครั้ง

ข้อควรระวังในการใช้

 • เครื่องนี้ประกอบด้วยอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า ห้ามถอดแยก ซ่อม หรือดัดแปลงตัวเครื่อง ทางบริษัทผู้ผลิตจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่ออันตรายหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้น จากการถอดแยก ซ่อม หรือดัดแปลงตัวเครื่องโดยผู้ใช้งาน
 • เพื่อประสิทธิภาพที่ดีจากการใช้งาน ควรตรวจสอบว่าไส้บุหรี่ที่ใช้นั้นแห้ง เพราะความชื้นส่งผลต่อปริมาณควันและรสชาติที่ได้
 • ห้ามมิให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 19 ปีใช้เครื่องนี้
 • ระมัดระวังไม่ทำให้เครื่องตก กระแทก หรือชน

 

>>> เลือกชมสินค้า IQOS ทั้งหมด ได้ที่นี้ !!!