คู่มือการใช้งาน HiTaste P6 mini

user guide Hitaste p6 mini

คู่มือการใช้งาน HiTaste P6 mini

แบบละเอียด เป็นภาษาไทย เข้าใจง่าย มีภาพประกอบ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน IQOS

>> เลือกซื้อสินค้า HiTaste P6 mini ได้ที่นี้ !!!

คู่มือการใช้งาน HiTaste P6 mini user guide

คู่มือการใช้งาน HiTaste P6 mini specifications

คู่มือการใช้งาน HiTaste P6 mini อุปกรณ์ที่มาในกล่อง

คู่มือการใช้งาน HiTaste P6 mini

ข้อแนะนำการใช้งาน

01 วิธีเปิดหน้าจอ

ในกรณีที่ผู้ใช้ตั้งเครื่องทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งาน เครื่องจะเข้าสู่โหมด Sleep และหน้าจอจะดับลง ให้ผู้ใช้กดปุ่ม Power 1 ครั้ง เพื่อเปิดหน้าจอให้กลับมาเตรียมในโหมดพร้อมใช้

 

02 การชาร์จไฟ

หากระบบตรวจพบว่าระดับแบตเตอรี่อยู่ในระดับต่ำ ไฟแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำจะแสดงขึ้น ให้ผู้ใช้ทำการชาร์จไฟเข้าตัวเครื่อง โดยสามารถเสียบสายชาร์จเข้ากับคอมพิวเตอร์ หรือใช้หัวชาร์จ ไอคอนแบตเตอรี่บนหน้าจอจะกะพริบขึ้นเมื่อเริ่มชาร์จไฟ และหน้าจอจะดับลงเมื่อผ่านไป 5 วินาที *ไม่สามารถใช้เครื่องสูบได้ในขณะที่กำลังชาร์จ

 

03 การตั้งอุณหภูมิความร้อน

ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม +/- เพื่อปรับเพิ่มหรือลดอุณหภูมิ สามารถปรับอุณหภูมิได้ที่ 200-300 องศาเซลเซียส ซึ่งระดับอุณหภูมิที่แนะนำสำหรับการสูบ คือ 250 องศาเซลเซียส

 

04 การตั้งค่าเวลาที่ใช้สูบ

ในโหมดเตรียม ให้ผู้ใช้กดปุ่ม Power ติดกัน 5 ครั้ง (รัวๆ) สัญญาณไฟตั้งเวลาสูบจะแสดงขึ้นบนหน้าจอ ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม +/- เพื่อตั้งค่าเวลาการสูบได้ตามต้องการ หลังจากตั้งเวลาสูบเรียบร้อยแล้ว ตัวเลขเวลาหน้าจอจะกะพริบ 5 ครั้ง หรือสามารถกดปุ่ม Power 1 ครั้ง เพื่อออกจากโหมดตั้งเวลา สามารถตั้งระยะเวลาที่ใช้สูบได้ตั้งแต่ 180-360 วินาที โดยในระหว่างสูบจะไม่สามารถตั้งค่าเวลาสูบได้

05 วิธีเปิด/ปิด เครื่อง

ในโหมดเตรียม ให้ผู้ใช้กดปุ่ม Power ติดกัน 3 ครั้ง (ภายใน 2 วินาที) เพื่อเปิดเครื่อง เครื่องจะสั่น 1 ครั้ง หน้าจอจะแสดงระดับแบตเตอรี่ จำนวนมวนบุหรี่ที่สูบไป ระยะเวลาสูบที่ตั้งค่าเอาไว้ จากนั้นเครื่องจะเพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงระดับอุณหภูมิที่ผู้ใช้ได้ตั้งค่าเอาไว้ และเครื่องจะสั่นเตือน 1 ครั้ง เมื่อพร้อมสูบ

ผู้ใช้สามารถปิดเครื่องในระหว่างสูบได้ ด้วยการกดปุ่ม Power ติดกัน 3 ครั้ง ตัวเครื่องจะสั่น 2 ครั้งและหยุดทำงานอัตโนมัติ เมื่อผ่านไป 5 วินาทีหน้าจอแสดงผลจะดับลง

ในระหว่างการสูบผู้ใช้สามารถกดปุ่ม Power ค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อหยุดสูบระหว่างสูบ โดยตัวเครื่องจะรักษาอุณหภูมิไว้ที่ 100 องศาเซลเซียส และกดปุ่ม Power ค้างไว้อีก 2 วินาทีเพื่อกลับมาสูบต่อ

06 ระยะเวลาการทำงานของตัวเครื่อง

ตัวเครื่องสามารถทำงานได้นานต่อเนื่อง 6 นาที ในขณะสูบหน้าจอจะแสดงผลระดับอุณหภูมิ และเวลาที่เหลือแบบเรียลไทม์ เมื่อหมดเวลาสูบเครื่องจะสั่นเตือน 1 ครั้ง ตัวเลขเวลาสูบบนหน้าจอจะกะพริบประมาณ 3 วินาที หลังจากนั้นจะกลับไปหน้าเตรียม และดับลงเมื่อผ่านไป 5 วินาที

07 วิธีเคลียร์จำนวนครั้งที่สูบ

ในหน้าเตรียมให้ผู้ใช้กดปุ่ม Power ติดกัน 5 ครั้ง (รัวๆ) หน้าจอจะแสดงเวลาสูบที่ตั้งค่าไว้ จากนั้นให้กดปุ่ม Power รัวๆ อีก 5 ครั้ง หน้าจอจะแสดงผลจำนวนบุหรี่ที่สูบที่ตัวเครื่องบันทึกเอาไว้ จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่มใดก็ได้ 1 ครั้งเพื่อเคลียร์จำนวนสูบ (ไม่สามารถเคลียร์จำนวนสูบในระหว่างสูบได้)

 

08 ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิสูงเกินไป

ในระหว่างที่กำลังเปิดเครื่อง หรือใช้โหมดทำความสะอาดเครื่อง หากหน้าจอแสดงผลว่า TOO HOT (เครื่องร้อน) ให้พักเครื่องไว้ประมาณ 1 นาที แล้วจึงเปิดหรือใช้เครื่องอีกครั้ง

 

09 การทำความสะอาดเครื่อง

สามารถทำความสะอาดเครื่องได้ 2 แบบ

  1. ในโหมดเตรียม ให้ผู้ใช้กดปุ่ม Power ติดกัน 8 ครั้ง (รัวๆ) เครื่องจะสั่นเตือน 1 ครั้ง และเข้าโหมด Auto Cleaning ที่หน้าจอจะแสดงผลคำว่า CLEAN และเริ่มจับเวลาที่ใช้ในการทำความสะอาด โหมด Auto Cleaning จะทำความสะอาดบริเวณใบมีดความร้อนโดยอัตโนมัติ เมื่อทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเครื่องจะสั่นเตือนอีก 1 ครั้ง
  2. เมื่อมีจำนวนสูบถึง 5 ครั้งแล้วนั้น เครื่องจะสั่นเตือน 5 ครั้ง และถามผู้ใช้ว่าต้องการทำความสะอาดเครื่องหรือไม่ ผู้ใช้สามารถกดที่ปุ่ม +/- เพื่อเลือกว่าจะล้าง (Y) หรือไม่ล้าง (N) ในกรณีที่เลือกล้าง (Y) ให้นำไส้บุหรี่ออกจากตัวเครื่อง และกดปุ่ม Power เพื่อยืนยันคำสั่งล้างเครื่อง ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ล้าง (N) เครื่องจะกลับสู่โหมดเตรียมใช้อีกครั้งภายใน 15 วินาที (ข้อควรระวัง* ถอดไส้บุหรี่ออกจากตัวเครื่องทุกครั้งก่อนใช้โหมด Auto Cleaning)

หลังจากใช้โหมด Auto Cleaning และทำความสะอาดใบมีดความร้อนเรียบร้อยแล้วนั้น ให้ถอดฝาแคปส่วนบนออก จากนั้นใช้แปรงหรือสำลี เช็ดฝุ่นคาร์บอนที่บริเวณฝาแคป และบริเวณตัวต่อไส้บุหรี่ออกจนหมด เมื่อทำความสะอาดเสร็จ ให้ใส่ฝาแคปกลับไปที่ตำแหน่งเดิม และสามารถใช้เครื่องต่อได้ทันที (เช็ดทำความสะอาดอย่างเบามือ เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์สำคัญในตัวเครื่องแตกหรือหัก)

 

ข้อควรระวังในการใช้

  • เครื่องนี้ประกอบด้วยอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า ห้ามถอดแยก ซ่อม หรือดัดแปลงตัวเครื่อง ทางบริษัทผู้ผลิตจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่ออันตรายหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้น จากการถอดแยก ซ่อม หรือดัดแปลงตัวเครื่องโดยผู้ใช้งาน
  • เพื่อประสิทธิภาพที่ดีจากการใช้งาน ควรตรวจสอบว่าไส้บุหรี่ที่ใช้นั้นแห้ง เพราะความชื้นส่งผลต่อปริมาณควันและรสชาติที่ได้
  • ห้ามมิให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 19 ปีใช้เครื่องนี้
  • ระมัดระวังไม่ทำให้เครื่องตก กระแทก หรือชน

 

>>> เลือกชมสินค้า IQOS ทั้งหมด ได้ที่นี้ !!!