Relx infinity Refillable Pods Empty | หัวเปล่า หัวเติม Relx infinity

350฿

ก่อนใช้งานโปรดเติมน้ำยาแล้วทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำยาได้ซึมเข้าขดลวดแล้ว มิฉะนั้นขดลวดจะไหม้
คุณจะได้รสชาติที่ดีกว่าหลังจากที่คุณเห็นฟองออกมาจากขดลวดหลังจากเติมน้ำยาแล้ว
สามารถใช้กับรุ่น Relx infinity, Relx phantom และ LULLABY Pod

สามารถใช้กับน้ำยา Saltnic ได้ทุกรสค่ะ

ความต้านทาน: 1.1ohm
ความจุ: 2.0 มล
ระยะเวลาในการใช้: 3 ~ 5 ครั้ง