คอยโม RPM Coil RBA

350฿

Smok RPM RBA Coil (คอยโมล์) หรือ คอยโม RPM Coil RBA
ใช้กับ Smok RPM40 / Fetch Pod ได้