Category Archives: ความรู้บุหรี่ไฟฟ้า

What is PG and VG คือค่าอะไร ในพอตบุหรี่ไฟฟ้า ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า คืออะไร สำคัญแค่ไหน

What is PG and VG

What is PG and VG คืออะไร สำคัญอย่างไรกับการใช้น้ำยาบุห […]

Compare The Differences Between Disposable Pod เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่าง พอตใช้แล้วทิ้งต่างๆ ว่าควรเลือกตัวแบบไหนดี

Compare The Differences Between Disposable Pod

Compare The Differences Between Disposable Pod เปรียบเท […]

How to Buy Disposable Pod วิธีเลือกซื้อพอตใช้แล้วทิ้ง เลือกซื้อแบบไหน แล้วดูอย่างไรให้ได้พอตคุ้มค่าที่สุด

How to Buy Disposable Pod

How to Buy Disposable Pod วิธีเลือกซื้อพอตใช้แล้วทิ้ง เ […]

fact of nicotine ความจริงของการใช้นิโคติน กับพวกเรื่องที่คุณนั้น อาจจะไม่ได้คาดถึง

fact of nicotine

fact of nicotine ความจริงของการใช้นิโคติน กับพวกเรื่องท […]

smoke from pod dangerous for pet ควันจากบุหรี่ไฟฟ้านั้น เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงของคุณใช่หรือไม่?

smoke from pod dangerous for pet ควันจากบุหรี่ไฟฟ้านั้น […]

Type of Coils ประเภทของคอยล์บุหรี่ไฟฟ้า มีแบบไหนกันบ้าง และรูปร่างเป็นอย่างไร?

Type of Coils

Type of Coils คอยล์บุหรี่ไฟฟ้านั้นมีกี่ประเภท มีแบบไหนก […]

headache when vaping ดูดพอตแล้วเกิดอาการวิงเวียนศรีษะหรือปวดศรีษะ เกิดจากสาเหตุอะไร?

headache when vaping

headache when vaping ดูดพอตแล้วเกิดอาการวิงเวียนศรีษะหร […]

fix check atomizer สถานะการแจ้งเตือนต่างๆ ของบุหรี่ไฟฟ้า มีสัญญาณอะไรบ้าง พร้อมวิธีรับมือ

fix check atomizer

fix check atomizer สถานะการแจ้งเตือนต่างๆ ของบุหรี่ไฟฟ้ […]